Een nieuw

kunstgebit

Na verloop van tijd kan het nodig zijn uw volledige kunstgebit te vervangen.

Vaak is vanwege slinkende kaakranden het kunstgebit losser komen te zitten.

U heeft pijn of er ontstaan eet- en spraakproblemen. De tandprotheticus biedt deskundige hulp.

 

Stel, het probleem wordt veroorzaakt door afgesleten tanden en kiezen.  Dan kan  de hele prothese  vervangen worden. Als u in overleg met uw tandprotheticus besluit een nieuw kunstgebit te nemen, maakt u afspraken voor een intakegesprek/eerste afdruk, definitieve afdrukken, beetbepalingen, proefprothese, plaatsing van de definitieve prothese en nacontrole.

  

Nazorg is belangrijk, want u zult tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe gebitsprothese. Vaak is het in het begin bijvoorbeeld moeilijk te kauwen en te praten. Heeft u er last van? Zoek contact met uw tandprotheticus. Hij weet hoe u zo snel mogelijk goed functioneert met uw nieuwe kunstgebit.

 

Een andere keer is geen vervanging van de volledige prothese nodig om de problemen op te lossen. Neem de persoon bij wie het onder- en bovengebit loszitten, omdat de twee kaakranden zijn geslonken. Dat leidt mogelijk tot pijn, spraakproblemen en slecht kauwen. De tandprotheticus brengt dan bijvoorbeeld aan de binnenzijde van de gebitsprothese een ‘voering' aan. De prothese sluit weer goed aan op het tandvlees en zit dus niet meer los.


De afspraken 

Sessie 1: Intake en eventueel 1e afdrukken

 

Om een goed beeld van de situatie van de mond te krijgen worden er eerst afdrukken gemaakt om te gebruiken als studiemodellen. Tevens worden er op deze modellen afruklepels vervaardigd waarmee de 2e (definitieve afdruk) wordt  gemaakt.

Sessie 2 : Definitieve afdrukken

 

Met de afdruklepels die speciaal voor uw kaken zijn vervaardigd, worden de definitieve afdrukken gemaakt. Hoe beter de afdrukken zijn hoe beter de houvast van uw prothese.

Sessie 3: Beetbepalen

 

De relatie van uw kaken worden opgemeten en vastgelegd. Door het gebruiken van de zogenoemde pijlpuntregistratie hebben wij een zekerheid van meer dan 90% dat de kaken juist op elkaar staan. Deze methode wordt als specialisme toegepast. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Sessie 4: Passen in was

 

Wij hebben de prothese opgesteld (de tanden ingebouwd) in was. Nu kan de prothese gepast worden. Bij het passen wordit geeltop spreken, contact van de kiezen en natuurlijk het uiterlijke (esthetische) gedeelte. Bij deze afspraak is het belangrijk iemand mee te nemen om zeker te zijn dat de prothese kritisch word bekeken.

Sessie 5: Plaatsen nieuwe prothese

 

De prothese is nu omgezet in kunststof en is helemaal klaar voor gebruik. De prothese wordt geplaatst en nagekeken op drukplekken. Hiervoor wordt een speciale pasta gebruikt. Zo wordt de kans op drukplekken verminderd.